ReadyPlanet.com
dot dot
dot
V-Kool
dot
bulletเกี่ยวกับ V-Kool
bulletV-Kool Specifications
bulletศูนย์ติดตั้ง
dot
Lamina
dot
bulletเกี่ยวกับ Lamina
bulletLamina Specification
bulletราคาติดตั้ง
bulletศูนย์ติดตั้ง
dot
3M
dot
bulletเกี่ยวกับ 3M
bullet3M Specifications
bulletราคาติดตั้ง
bulletศูนย์ติดตั้ง
dot
Hi-Kool
dot
bulletเกี่ยวกับ Hi-Kool
bulletHi-Kool Specifications
bulletราคาติดตั้ง
bulletศูนย์ติดตั้ง
dot
SMARTTEC
dot
bulletเกี่ยวกับ Smarttec
bulletSmartec Specifications
bulletราคาติดตั้ง
bulletศูนย์ติดตั้ง
dot
Huper Optik
dot
bulletเกี่ยวกับ Huper Optik
bulletHuper Optik Specifications
bulletราคาติดตั้ง
bulletศูนย์ติดตั้ง
dot
Newsletter

dot
bulletฟิล์มอาคาร
bulletBussaba Bangkok Boutique Hotel
ติดฟิล์มสีเข้มมากๆ หรือติดฟิล์มปรอท ตำรวจจับหรือไม่

 

กฎหมายฟิล์มกรองแสงถูกการประกาศยกเลิกไปตั้งแต่ปี 2543 แล้ว ดังนั้นจะมืดแค่ไหนก็ไม่มีใครห้าม แต่ควรดูด้านความปลอดภัยในการขับขี่ ส่วนฟิลม์ปรอท มันคือฟิลม์ที่มีโลหะฉาบอยู่ มีลักษณะสะท้อนแสงเหมือนกระจกถ้ามีน้อยๆ สะท้อนแสงน้อยๆ ไม่เป็นไรแต่ถ้ามีเยอะๆ สะท้อนแสงเยอะ จะเข้าข่ายการติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่มีการสะท้อนแสงสูงตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 12
ว่าด้วยเรื่องของส่วนควบที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่นคำถามถามบ่อย

ฟิล์มกรองแสง 40%, 60%, 80% มีความหมายว่าอย่างไร
มีหลายคนบอกว่าฟิล์มกรองแสงมีทั้งชนิดย้อมสีและชนิดเคลือบโลหะ ทั้ง 2 ชนิดนี้ มีข้อแตกต่างกันอย่างไร และฟิล์มปรอทคืออะไร
ติดฟิล์มกรองแสงประเภทโลหะหรือปรอท จะทำให้สะท้อนตารถคันอื่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่
มีฟิล์มเก่าติดรถเก๋งอยู่แต่ฟิล์มเป็นสีม่วงและเป็นฟองอากาศแล้ว ต้องการจะเปลี่ยนฟิล์มใหม่ แต่กลัวเส้นไล่ฝ้าจะเสีย ควรจะทำอย่างไร
คราบน้ำที่เกิดหลังจากติดตั้งฟิล์มกรองแสงและมีน้ำขังอยู่ภายในจะหายไปไหม
จะลบโลโก้ที่ติดอยู่บนฟิล์มกรองแสงได้อย่างไร
การติดฟิล์มกรองแสงแบบบานหน้าเต็มบานมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร
ฟิล์มกรองแสงช่วยประหยัดน้ำมันได้อย่างไร
เลือกสีฟิล์มอย่างไรจึงจะเข้ากับสีรถ
ฟิล์มกันรอยขีดข่วนติดตั้งไปแล้วทำไมถึงยังมีรอยที่ฟิล์มตอนเลื่อนกระจก ขึ้น-ลงCopyright © 2010 All Rights Reserved.